Zoeken

Eindconferentie Netwerkbureau Kinderopvang

 

Op woensdag 22 juni 2011 vond in de Stadsschouwburg Den Haag de eindconferentie plaats van het Netwerkbureau Kinderopvang: 'Perspectief op de toekomst'.

Het Netwerkbureau Kinderopvang rondt deze zomer haar werkzaamheden af. Gedurende drie jaar heeft het Netwerkbureau in opdracht van het ministerie van OCW/SZW onderwijs, gemeenten en kinderopvangorganisaties ondersteuning geboden bij de capaciteitsuitbreiding van de kinderopvang, met name buitenschoolse opvang.

Genodigden

Voor de eindconferentie waren mensen uitgenodigd die de afgelopen jaren hun inbreng of expertise hebben geleverd aan het Netwerkbureau: directeuren en bestuurders van kinderopvang- en onderwijsorganisaties, wethouders en beleidsmakers van gemeenten, de directie Kinderopvang van het ministerie van SZW en de directies PO en JOZ van het ministerie van OCW.

Debat economische aspecten

Janneke Plantenga, hooglereaar economie aan de Universiteit van Utrecht leidde een dabat over de 'Economische aspecten van kinderopvang'. Wat moet een econoom met de discussie over de organisatie van kinderopvang?

Foto: Janneke Plantenga

Lees hier de integrale lezing van Janneke Plantenga.

Foto: deelnemers aan de conferentie

Gespreksgroepen

Tijdens deze eindconferentie hebben de aanwezigen in vier gespreksgroepen rond de thema's In balans (ontwikkeling vraag en aanbod kinderopvang), (Ge)bouwen voor kinderen, Samen of apart (samenwerking onderwijs en kinderopvang) en Spagaat of fundament (personeel als hart van de samenwerking kinderopvang en onderwijs) met elkaar van gedachten gewisseld over acties die nodig zijn en wie dat, hoe en wanneer zou moeten doen.

Film Gebouwen voor kinderen

Na de lunch werd de film 'Gebouwen voor kinderen, door de ogen van kinderen' vertoond. Deze film is gemaakt door het Netwerkbureau Kinderopvang. Quote van een kind in de film: "De hele dag binnen, zitten op een stoel, daar krijg je zweetbillen van."

De transformatie van het schoolgebouw

Na de presentatie van het boek 'De transformatie van het schoolgebouw' door Susanne Komossa, universitair hoofddocent TU Delft, werd het eerste exemplaar uitgereikt aan Martin Flier, directeur Kinderopvang, ministerie SZW.

Foto: Uitreiking van eerste exemplaar 'De transformatie van het schoolgebouw'

Tentoonstelling

Tijdens de conferentie was tevens de tentoonstelling 'Bouwen voor kinderen' te bezichtigen.

Hoe maak je een bestaand schoolgebouw tevens geschikt voor kinderopvang (bso, dagopvang of peuteropvang)? Zowel binnen als buiten zijn de ruimtes vaak niet geschikt. Ze zijn te groot of te klein, onhandig ingedeeld of onhandig gesitueerd ten opzichte van elkaar. Welk gebouw biedt welke mogelijkheden?

De tentoonstelling 'Bouwen voor Kinderen' geeft inzicht in de principes van transformatie aangevuld met een selectie uit tachtig aansprekende varianten voor transformatie. De tentoonstelling is het resultaat van onderzoek door onderzoekers en tachtig studenten van de TU Delft. Zij bogen zich over de vraag hoe je een bestaand schoolgebouw tevens geschikt maakt voor buiten- en tussenschoolse opvang.