Zoeken

De vrije woensdagmiddag van de basisschool heeft waarschijnlijk zijn langste tijd gehad

Steeds meer scholen passen de spreiding van de lestijden over de week aan, of denken daar serieus over na.

Dit blijkt uit de monitor van de werkgroep Andere Schooltijden voor onderwijs en opvang, die maandag is verschenen. Van de ongeveer zevenduizend basisscholen in Nederland hebben er duizend het afgelopen jaar de schooltijden aangepast.

In de meeste gevallen betreft het daarbij de verandering naar een zogenoemd continurooster, waarbij de kinderen in een kortere middagpauze op school, en vaak onder begeleiding van de leerkracht, hun lunchtrommeltjes legen. Vaak gaat de school dan om half drie uit.

Vijf-gelijke-model

Maar een groeiend aantal scholen gaat verder en overweegt serieus over te stappen op het 'vijf-gelijke-dagen-model'. Daarbij verdwijnt de vaste vrije woensdagmiddag in ruil voor vijf gelijke schooldagen van ongeveer half negen tot twee uur 's middags. Veel scholen zien hierin het voordeel dat ze hun lesprogramma beter kunnen indelen, en die onhandige korte woensdag kwijt zijn.

Voor werkende ouders biedt dit model het voordeel dat het zich makkelijker met werktijden laat afstemmen, en de druk van de nu al overvolle naschoolse opvang op maandag, dinsdag en donderdag verlicht. En voor kinderopvangorganisaties is het bij een langere middag beter mogelijk een serieus aanbod samen te stellen voor de naschoolse opvang, waar steeds meer kinderen naar toe gaan.

'Je raakt met die vrije woensdagmiddag natuurlijk wel aan een soort cultureel erfgoed', beseft Anki Duin van de projectgroep Andere Tijden. 'Toch verwacht ik wel dat deze ontwikkeling zal doorzetten. Het gaat heel snel nu. Over een jaar of drie, vier zullen nog veel meer scholen de overstap hebben gemaakt.'

Behoefte aan andere schooltijden

Uit een begeleidend onderzoek onder 1600 jonge ouders met nog geen schoolgaande kinderen, uitgevoerd door Boink (belangenvereniging van ouders in de kinderopvang) en Andere Tijden, blijkt dat maar liefst 55 procent van hen behoefte heeft aan andere schooltijden. 'Ik baal van de per dag wisselende schooltijden, de thuislunches en de lange verplichte vakanties', wordt een van de ouders geciteerd. 'Niet meer van deze tijd!'Wel zegt de helft van de ouders te hechten aan een wekelijkse vrije middag voor de kinderen.

Verder valt op dat ruim de helft van de ouders het liefst school én buitenschoolse opvang op een plek zien, met een aanspreekpunt, en een gemeenschappelijke pedagogische visie. Een even groot deel vindt dat flexibeler moet kunnen worden omgegaan met de schoolvakanties.

Minder werken

Maar liefst 81 procent van de moeders in de peiling (die met 90 procent het leeuwendeel van de respondenten uitmaken) is bij de geboorte van de kinderen minder gaan werken. Van hen verwacht ruim de helft dat er niets verandert als hun kind naar school gaat. Mannen geven aan veel meer vrijheid en flexibiliteit te hebben in het indelen van hun werktijden dan vrouwen denken.

De traditionele basisschooltijden zijn voor veel werkende ouders onhandig. Scholen passen zich aan.

Bron: Volkskrant