Zoeken

Schoolbezoek Culemborg

Job van Velsen en Anita Keita hebben de drie betrokken scholen in Culemborg bezocht en een goed beeld gekregen van de gebouwen en de visie van de schooldirecteuren. Nu bereiden we onze bijeenkomst van komende dinsdag 21 juni voor, waarin samen met de schoolbesturen en de gemeente de mogelijke scenario's worden besproken ten aanzien van het ontwikkelen van drie scholen en vier locaties tot de nieuwe brede school Culemborg Oost.

Er zijn drie opties:

  • Alles laten zoals het is
  • De bestaande gebouwen opknappen
  • Twee van de drie scholen in een nieuw gebouw huisvesten

Begin september zal hierover een besluit worden genomen, zodat dit meegenomen kan worden in de begrotingsvoorstellen van het college van de gemeente Culemborg.

 

Foto links: De Palster, rechts: Prins Willem Alexanderschool en foto onder: de Kaardebol.