Zoeken

Aanvraagprocedure Kinderen maken Muziek is gestart

Sinds de lancering op 17 mei hebben het Oranje Fonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie het initiatief van prinses Màxima – kinderen van 8 tot 14 jaar in groepsverband te leren musiceren – verder uitgewerkt.

Kinderen maken Muziek wil 25 tot maximaal 40 initiatieven in het land starten, waarbij kinderen een instrument leren spelen. De bedoeling is dat dit meteen al in groepjes gebeurt van minimaal zes kinderen. Per organisatie moeten er minimaal 100 kinderen bereikt worden.

Alle organisaties werken met bestaande methodieken. Deelnemende organisaties krijgen een bedrag om een initiatief te starten. Daarnaast komt er ondersteuning door middel van toegang tot repertoire en lessen, een gezamenlijk startweekend en andere contacten.

Op de website van Kinderen maken Muziek vindt u meer informatie over de aanmeldprocedure