Zoeken

Aanmelding startgroepen peuters gestart

Scholen die mee willen doen aan de landelijke proef waarbij peuters zich binnen een rijke leeromgeving spelenderwijs ontwikkelen, hebben tot 1 september de tijd een aanvraag in te dienen bij het ministerie van Onderwijs.

Minister Van Bijsterveldt (Onderwijs) beslist vlak daarna aan de hand van loting welke scholen, in samenwerking met een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf, mee mogen doen aan het experiment. In totaal kunnen er 30 scholen aan de proef meedoen. De focus ligt op kinderen met een risico op (taal-)achterstanden.

Doel van de proef is om te onderzoeken of de leeromgeving van de basisschool peuters met een risico op een taalachterstand kan stimuleren in hun ontwikkeling, zodat hun prestaties op de basisschool kunnen verbeteren. De schoolleider voert de regie over het inhoudelijke aanbod voor de peuters en de doorlopende ontwikkel- en leerlijn vanaf de startgroep t/m groep 8. De kinderen uit de startgroep zitten fysiek op het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal. Een nauwe samenwerking tussen de school en het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal is daarom vereist.

De startgroep bestaat uit maximaal 16 peuters in de leeftijd van 2 of 3 jaar. In de startgroep wordt voorschoolse educatie aangeboden. In de huidige voorschoolse educatie is sprake van 2 pedagogisch medewerkers (mbo-niveau) op een groep. In het experiment staat er naast een pedagogisch medewerker, een begeleider (pabo-niveau) op de groep, die samen resultaatgericht gaan werken. Ook wordt er meer voorschoolse educatie per week aangeboden dan nu het geval is; minimaal vijf dagdelen (of 12,5 uur) in plaats van 4 dagdelen (of 10 uur). De ouders van de kinderen worden actief betrokken bij de proef. Ook worden de effecten van de proef onderzocht.

Aanmelding en subsisieaanvraag

Met dit formulier meldt u uw school aan voor de pilot waarbij peuters met een risico op een (taal-)achterstand zich in een startgroep kunnen ontwikkelen. Aan de pilot is een subsidie verbonden. DUO moet dit formulier en de bijlagen voor 1 september 2011 hebben ontvangen.

Klik hier voor de veelgestelde vragen en de daarbij behorende antwoorden over de startgroepen

Lees meer