Zoeken

Wetenschap en Techniek in de brede school

De brede school is een uitstekende voedingsbodem voor wetenschap en techniek. Dit blijkt uit een serie portretten opgesteld voor het Platform Bèta Techniek.

In welke mate vormen brede scholen een goede voedingsbodem voor wetenschap en techniek? Deze vraag is onderzocht door Oberon en het Landelijk Steunpunt Brede Scholen in opdracht van het Platform Bèta Techniek. Op basis van interviews met elf brede scholen en een expertmeeting is een startdocument opgesteld met inspirerende schoolportretten en een checklist voor de implementatie van wetenschap en techniek in de brede school. Belangrijke succesfactoren voor een goede implementatie zijn een door alle partners gedeelde visie op de plek van wetenschap en techniek en het aanstellen van een regievoerder (bijv. een W&T-coördinator). Het realiseren van een doorgaande leerlijn in activiteiten en tussen partners vormt voor veel brede scholen nog een uitdaging.
Voor de geportretteerde scholen is het desalniettemin duidelijk dat wetenschap en techniek in de context van de brede school onvermoede talenten in leerlingen naar boven brengen.

Klik hier voor het document

Lees meer over Wetenschap en Techniek