Zoeken

Verkenning investeringsfonds (brede) scholen.

Het Waarborgfonds Kinderopvang en het Servicecentrum Scholenbouw hebben het initiatief genomen om de mogelijkheden voor een investeringsfonds (brede) scholen te verkennen. Ook de PO-Raad, het ministerie van OCW, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de vereniging van woningcorporaties Aedes zijn bij dit initiatief betrokken.

Besturen bepalen mee

Tijdens drie bijeenkomsten in juni wordt het initiatief voorgelegd aan een aantal besturen van scholen, kinderopvangorganisaties, gemeenten en woningcorporaties. De centrale vraag is of deze partijen geïnteresseerd zijn in de optie van een privaat investeringsfonds voor (brede) scholen. Aan de hand van de meningen, vragen en opmerkingen van de besturen wordt bekeken of de voorbereidingen voor dit fonds zullen worden voortgezet.

Institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, hebben belangstelling om te beleggen in (brede) scholen. Dit is gebleken uit vooronderzoek eerder dit jaar. Een belangrijke voorwaarde is dat er voldoende investeringsomvang is te behalen. Ook dat wordt gepeild aan de hand van de reacties tijdens de bijeenkomsten.

Drie bijeenkomsten

De bijeenkomsten worden ingeleid door een presentatie van Simon van Driel, oud-directievoorzitter van Loyalis. Hij en vertegenwoordigers van de voorbereidingsgroep gaan daarna in gesprek met de deelnemers. Jean Eigeman, voorzitter van het actieteam Brede Scholen, zit de bijeenkomsten voor. De bijeenkomsten staan gepland op 10 juni (Eindhoven), 16 juni (Den Haag) en 24 juni (Assen).

Bron: Nieuwsbrief primair onderwijs nr 44