Ondertekening van eerste fasedocument Brede School Kors Breijer

 

Dinsdagmiddag 9 mei is het eerste fasedocument met betrekking tot de ontwikkeling en realisatie van de nieuwe brede Kors Breijerschool in Weesp ondertekend door de betrokken partners in het project.

 De definitiefase is hiermee afgerond, waarin de volgende resultaten zijn bereikt: de visie op inhoud en samenwerking, de ondertekening van een intentieverklaring, het ruimtelijk functioneel programma van eisen en de architectenselectie en –opdrachtverstrekking.

De ondertekenaar van het fasedocument definitiefase waren:

Frida Dasselaar (wethouder gemeente Weesp) , Dirk-Peter van ’t Sant (Regiomanager KMN Kind & Co), Dick Kranenburg (Regiomanager Stichting Versa Welzijn) en Jan Boomsma (Stichting Spirit Basisscholen).

Frida Dasselaar                     Dick Kranenburg

Dirk-Peter van ’t Sant

Aan het eind van iedere fase wordt een fasedocument opgesteld. Dit fasedocument is de rapportage aan de stuurgroep over de volgende onderwerpen:
- Financiën
- Planning
- Organisatie & Samenwerking
- Kwaliteit
- Risico’s

Dit fasedocument is het belangrijkste fasedocument van het project omdat hiermee het format gegeven is voor volgende fasedocumenten en de basis afspraken voor het project worden vastgelegd.
Hiermee is een gezonde basis voor het ontwerptraject gelegd. De uitgangspunten en verantwoordelijkheden zijn voor alle partijen bekend en onderschreven.

De volgende fase is de Voorontwerp Fase (VO), waarin het technisch programma van eisen wordt opgesteld. Ook in deze fase wordt wederom in evenwicht gestuurd op uitwerking van visie en inhoud, beheer en bouw.

De inhoudelijke uitwerking is de verantwoordelijkheid van de participanten van de brede school. Zij laten zich begeleiden door Adelien Buruma en deels door de extern projectleider, Job van Velsen.

De uitwerking van beheer en de borging van het PvE in de VO fase wordt begeleid door Anita Keita, de externe projectleider huisvesting. Zij draagt haar taken in de loop van deze fase over aan de architect en de ambtelijk projectleider. Na de VO fase zullen zij de ontwikkeling van bouw en beheer begeleiden.

Tot slot draagt de externe coördinerend projectleider, Job van Velsen, voor de verbinding tussen de bouwprocessen en de inhoudelijke ontwikkeling van de samenwerkende partners.

Lees meer over dit project