Zoeken

Kabinet de fout in met groei aantal zorgleerlingen

Het kabinet heeft de groei van het aantal zorgleerlingen sterk overdreven. Het aantal kinderen dat een label krijgt opgeplakt omdat er iets met hen is, zou sinds 2003 met 65 procent zijn gestegen. In werkelijkheid is het aantal leerlingen dat lichte of zware zorg nodig heeft slechts met 15 procent toegenomen.

Regeringspartijen CDA en VVD rechtvaardigen hun geplande bezuiniging van 300 miljoen euro steevast met een verwijzing naar de stijging. 'Het huidige systeem barst uit zijn voegen', schreef ook Van Bijsterveldt eerder aan de Kamer. Vervolgens noemde zij de stijging van 65 procent. Die speelde ook een prominente rol in lijsttrekkersdebatten rond de statenverkiezingen in maart.

Bron: Trouw