Zoeken

Ontwerpen van dé perfecte school is onmogelijk

Nieuwe schoolgebouwen vertonen veel gebreken

Dit jaar ging voor het eerst de uitreiking van de Scholenbouwprijs niet door. Meerdere keren ging de tweejaarlijkse architectuurprijs naar een ontwerp dat na een paar jaar gebruik veel haperingen vertoonde. Ook uit recent onderzoek van de Bond van Nederlandse Architecten blijkt dat er nogal wat schort aan nieuwe schoolgebouwen.

Lees hier het volledige artikel vanuit Kader Primair, nummer 9 april 2011