Zoeken

Kamp wil scherper toezicht op kinderopvang

Het toezicht door gemeenten op de kwaliteit van de kinderopvang verbetert, maar nog niet genoeg. Minister Henk Kamp wil vanaf 2012 een effectiever en efficiënter beleid.

Een gemeente met een door het college vastgesteld handhavingsbeleid was zich er niet van bewust dat dit beleid ook moet worden toegepast en dacht dat de GGD de problemen met de kinderopvanglocaties wel zou oplossen. In een andere gemeente besloot de raad geen budget beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de taken 'toezicht' en 'handhaving', wat er toe leidde dat de gemeente deze taken niet of nauwelijks oppakte.

Dit zijn twee voorbeelden uit het rapport Kwaliteit gemeentelijk toezicht kinderopvang 2009 en 2010 van de Inspectie van het Onderwijs. Minister Henk Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het departement waar kinderopvang onder valt, stuurde de bevindingen vorige week naar de Tweede Kamer.

Uit het rapport blijkt dat in 2009 niet alle kinderopvangorganisaties werden gecontroleerd. Wel waren er verbeteringen in vergelijking met 2008.

Zo steeg het aantal verplichte jaarlijkse GGD-onderzoeken in 2009 ten opzichte van het jaar daarvoor met vijf procent (van 6.973 naar 8.544); het aantal tekortkomingen in de kindercentra dat binnen hetzelfde jaar werd opgelost, steeg van 45 naar 55 procent. In 2010 werden daarnaast  voor het eerst 50.000 gastouders gecontroleerd.

Bron: VNG Magazine 29 april 2011. Leo Mudde

Lees hier het hele artikel.