Verslag van de denktanksessie met ouders over concept Zorg3

Dieuwke Fokkema van Etuconsult heeft in samenwerking met Janette Klaver van KenKconsult en Simone Sarphatie een plan geschreven voor de organisatie van zorg en passend onderwijs vanuit het principe van de brede school: Zorg 3

Zorg 3 staat voor een combinatie van verschillende vormen van zorg voor opgroeiende kinderen. Waarin passend onderwijs, jeudzorg en de betrokkenheid van de ouders samenkomen. Zorg 3 is basis-, breedte-, en dieptezorg. Op en buiten school. Thuis en op straat. In de klas en in de specialistische instelling.

Zorg 3 betekent samenwerken. Niet alleen als er iets mis is. Maar altijd. Zorg 3 is geen nieuw aanbod, maar legt de verbindingen tussen wat er al bestaat: de bestaande zorg aan elkaar knopen zodat er een stevig vangnet ontstaat voor ouders en kinderen.

Denktanksessie met ouders

Woensdag 20 april organiseerden Etuconsult en KenKconsult een denktanksessie met ouders over het concept Zorg 3. Samenwerking met ouders in de zorg voor kinderen is immers cruciaal. We wilden graag weten wat ouders vinden van de wijze waarop de zorg rondom hun kind wordt georganiseerd, wat hun ervaringen zijn, waar ze tegenaan lopen en waar ze behoefte aan hebben. Wat vinden ze van het concept Zorg 3, vinden ouders het prettig wanneer zorg en passend onderwijs op één plek, de brede school, wordt georganiseerd?

De groep van 12 ouders bestond uit ouders die allemaal vanuit verschillende invalshoeken ervaring hebben met zorginstellingen.
Uit de gesprekken bleek dat ouders het op prijs stellen dat vanuit ‘professionele hoek’ het initiatief komt om met ouders over dit onderwerp te praten, dat hun mening belangrijk wordt gevonden en naar ze geluisterd wordt. Ouders willen graag als deskundigen op het gebied van de zorg voor hun kind worden gezien, ze willen als serieuze gesprekspartners worden behandeld.

Eén van de grootste struikelblokken voor de ouders is dat ze bij verschillende instanties steeds weer opnieuw hetzelfde verhaal over hun kind moeten vertellen, omdat er geen samenwerking is.
Daarnaast hebben ouders behoefte aan een begeleider, een soort coach, als aanspreekpunt voor henzelf en de zorgaanbieders, die ze helpt bij het coördineren en organiseren van de zorg voor hun kind.

De waardevolle input van de ouders tijdens deze denktanksessie zal meegenomen worden in de definitieve versie van Zorg 3, dat naar verwachting medio juni 2010 gereed zal zijn.

Meer informatie over samenwerken in de jeugdzorg: www.samenwerkenvoordejeugd.nl

Bekijk foto's van de denktanksessie

Lees meer over het concept Zorg3