Zoeken

Kwalificatiestructuur voor de onderwijsberoepen

Het Landelijk Platform Beroepen in het Onderwijs (LPBO) vindt dat er een verdere uitwerking moet komen van de kwalificatiestructuur voor de onderwijsberoepen.
Het voorstel is om binnen de onderwijssector voortaan vier beroepen te onderscheiden:

  • ondersteuner
  • leraar
  • schoolleider
  • bestuurder
    Ook moeten er voor drie van die vier beroepen twee verschillende niveaus komen, inclusief bijpassende competentieprofielen en bekwaamheidseisen.
    Op verzoek van staatssecretaris J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart van OCW, heeft het LPBO zich gebogen over de kwalificatiestructuur onderwijsberoepen en er een rapportage over uitgebracht.

Bron: LPBO