Etuconsult naar Saba voor ontwikkeling eerste brede school

Op 13 mei vertrekken Job van Velsen en Caroline van der Velden naar Saba om daar samen met de betrokken partijen te werken aan de ontwikkeling van de eerste brede school. Etuconsult begeleidt het proces waarbij het fundament voor de brede school wordt gelegd, draagvlak wordt gecreëerd en  concrete resultaten worden bereikt. Beoogde resultaten zijn een inhoudelijke visie, een vertaling in een ruimtelijk Programma van Eisen (PvE), kaders voor exploitatie en beheer en een (voorlopig) samenwerkingsconvenant.

Nieuw onderwijscomplex

In The Bottom zal een nieuw onderwijscomplex gerealiseerd worden. De achterliggende gedachte hierbij is het zorgdragen dat leerlingen in de leeftijdsgroep van 0 t/m 18 jaar goed en gedegen onderwijs krijgen dat op vergelijkbaar niveau is met het ‘Europese’ Nederland.

Dit complex komt in de plaats van de bestaande gebouwen van de Laura Lindsey Day Care, het Heilig Hart School en de Saba Comprehensive School. De realisatie zal een tijdsbestek van 5 jaar in beslag nemen.

Brede school

De volgende functies zullen in het nieuwe complex worden opgenomen:

• Dagopvang
• Primair onderwijs
• Secundair onderwijs
• Sporthal
• Expertisecentrum
• Centrale administratie
• Departement van onderwijs
• Mogelijk Centrum Jeugd en familie
• Beroepsonderwijs

Door de scholen te integreren binnen het ‘brede school concept’, waar naast onderwijs, zowel culturele als diagnostische en administratieve functies zijn, kunnen ouders en bezoekers op een informele en prettige manier contact onderhouden over de onderwijskundige voortgang van hun kind. Het ‘brede school concept’ moet een unieke plaats op Saba worden waar jong en oud elkaar ontmoeten.

Vervolg Bonaire

Na de werkzaamheden op Saba vliegen Job en Caroline door naar Bonaire waar ze verder gaan werken aan de vervolgstappen voor de ontwikkeling van brede school Noord Salina.

Lees meer