Komend schooljaar gaat het experiment onderwijstijd van start.


Een effectief gebruik van onderwijstijd en voldoende onderwijstijd zijn onder andere bepalend voor de kwaliteit van het onderwijs. Scholen die ‘integraal samenwerken’ met een kinderopvangorganisatie willen graag een schoolconcept gebruiken met andere onderwijstijden. Dit is nu niet mogelijk onder de huidige voorschriften voor onderwijstijd. Om meer ervaring op te doen met ‘andere schooltijden’ wordt een aantal scholen de ruimte geboden hiermee te gaan experimenteren.

Komend schooljaar gaat het experiment onderwijstijd van start.

Tien basisscholen worden in de gelegenheid gesteld te experimenteren met de onderwijstijd. Deze scholen mogen afwijken van de regels voor de centrale zomervakantie en het aantal 4-daagse schoolweken.

Dit betekent dat:

  • Deze scholen niet meer verplicht zijn zich te houden aan de centraal vastgestelde zomervakantie. Hierdoor kan de onderwijstijd in de zomervakantie meetellen voor de minimale onderwijstijd.
  • De wettelijke verplichting van een 5-daagse schoolweek komt te vervallen. Men kan kiezen voor een rooster waar de leerlingen vaker dan 7 keer per jaar, 4-dagen per week naar school gaan.


Scholen en de kinderopvanginstellingen die deelnemen aan het experiment zullen begeleid worden door ervaren consultants van Leeuwendaal- VOS/ABB (Jan Littink) en Etuconsult (Job van Velsen).

Regioplan zorgt voor de monitoring van het experiment en de aanmelding.

Scholen die in een vergevorderd stadium zijn met het realiseren van nieuwe onderwijstijden kunnen in aanmerking komen voor deelname aan het experiment.
Wanneer u onder andere aan dat criterium voldoet en belangstelling heeft voor deelname, kunt u contact opnemen met Marga de Weerd van Regioplan, 020-5315369.