Zoeken

Van Bijsterveldt stelt bezuiniging passend onderwijs uit

Het kabinet zal de bezuinigingen op het passend onderwijs een jaar later invoeren dan gepland. De SGP, nodig voor een meerderheid in de Senaat, is tegen de bezuiniging. Ook de leden van het CDA zijn tegen de besparing.

Dat maken de betrokken minister Marja van Bijsterveldt (CDA) en staatssecretaris Halbe Zijlstra (VVD) woensdagavond bekend in een brief. De bewindslieden hopen door uitstel meer draagvlak binnen de Tweede Kamer te krijgen. Het budget gaat van 3,7 naar 3,4 miljard euro.

De steun van de SGP is nodig om de hervorming door de Eerste Kamer te krijgen. Ook binnen het CDA is er weinig draagvlak, op het partijcongres stemden de leden tegen de bezuiniging. De fractie steunde de motie van de leden niet.

Begroting

De tegenvaller zal worden opgevangen binnen de begroting van het ministerie van Onderwijs. Onder meer op de maatschappelijke stage en de prestatiebeloning voor goede leraren zal worden bezuinigd.

De hervorming van het onderwijs voor kinderen met een beperking gaat door, maar de bezuiniging wordt een jaar later ingevoerd. Zo kunnen de veranderingen geleidelijker worden doorgevoerd.

Zijlstra benadrukt dat de maatregelen alleen worden uitgesteld en er nog wel komen. 'Van uitstel komt uitvoering,' benadrukt de staatssecretaris.

Bron: Elsevier.nl