Zoeken

Stem kinderopvang beter af op werktijd

Het bedrijfsleven en dienstverlenende instellingen zoals scholen en ziekenhuizen, moeten hun openingstijden beter op elkaar afstemmen, zodat mensen minder in de knel komen bij de combinatie van werk en privé. 
Dat schrijft de Sociaal-Economische Raad (SER) in een conceptadvies dat donderdag naar buiten kwam.

Steeds meer mensen ervaren grote tijdsdruk bij de combinatie van werk en privé. De overheid en het bedrijfsleven kunnen een steentje bijdragen aan een oplossing van dit probleem, stelt de SER.

Bedrijven moeten het mogelijk maken dat hun werknemers werken waar en wanneer hun dat het beste uitkomt, uiteraard in overleg met hun werkgever.

Daarnaast moeten kinderopvang en scholen gaan samenwerken, zodat kinderen daar hele dagen -ook op woensdagen- terecht kunnen.

Minder werken

Nu lossen veel mensen problemen met tijdsdruk op door minder te gaan werken. Nederlanders gaan daar zelfs zover in, dat wij in Europa 'kampioen deeltijdwerken' zijn; veel mensen hebben weliswaar een baan, maar het aantal arbeidsuren per persoon ligt laag.

Opschroeven van de gemiddelde arbeidsduur zou een manier zijn om de verzorgingsstaat beter te financieren.

Bron: Nu.nl