Etuconsult en Penta Rho ondertekenen samenwerkingsovereenkomst


Donderdag 17 maart hebben Etuconsult en Penta Rho een overeenkomst ondertekend waarin afgesproken is samen te werken op het gebied van brede scholen en huisvesting. Dat doen we concreet door bij projecten van Etuconsult, waar ook een huisvestingsvraag gesteld wordt, de huisvestingsspecialisten van Penta Rho samen te laten werken met de inhoudelijk deskundigen van Etuconsult.Medewerkers van Penta Rho en Etuconsult werken bij een aantal projecten al samen, onder andere bij het project op Bonaire en bij de nieuwe Kors Breijerschool in Weesp. Het leek ons goed om die samenwerking ook formeel te bekrachtigen. Door samenwerking kunnen we elkaar immers versterken, uitwisseling en bundeling van onze kennis en ervaring is in onze ogen een meerwaarde voor onze klanten.