Job van Velsen overhandigt intentieverklaring aan Gedeputeerde Bonaire

Maandag 7 maart bezocht Anthony Nicolaas, gedeputeerde van de bijzondere Nederlandse gemeente Bonaire, brede basisschool Het Meesterwerk in Almere. Dit in het kader van de ontwikkeling van de eerste brede school op Bonaire.

De gedeputeerde ontving uit handen van Job van Velsen de intentieverklaring die twee weken geleden tijdens een feestelijke bijeenkomst op het eiland ondertekend werd door schoolbesturen, kinderopvang, zorginstellingen, het ministerie van OCW, de welzijnsinstelling en door de gezaghebber, de hoogst verantwoordelijke op Bonaire.

Etuconsult was vorige maand op Bonaire om de betrokken partijen te begeleiden bij de werkzaamheden die het fundament vormen voor de ontwikkeling van de eerste brede school, waaronder het totstandkomen van de inhoudelijke visie, een ruimtelijk en facilitair Programma van Eisen (PvE) en de intentieverklaring.

Lees hier het artikel uit de Almere Deze Week dat woensdag 9 maart verscheen naar aanleiding van deze gebeurtenis.

Lees meer over het werk van Etuconsult op Bonaire.