Zoeken

Werkzaamheden Etuconsult op Bonaire

14 tot 18 februari 2011

Maandag 14 februari

We beginnen deze week met kennismaking en oriëntatie. Het is Valentijnsdag en dat zie je in de etalages, in de restaurants en op straat. Zelfs op school, want de kinderen komen, in ieder geval op de Kolegio Papa Cornes, in rood-witte kleren. De leerkrachten ook natuurlijk.

We maken kennis met Rolly Pourier, ontmoeten Nina weer en zien de leden van de trekkersgroep. We lunchen met Anthony Nicolaas, een Gedeputeerde met onder andere onderwijs in zijn portefeuille.

We bezoeken de Papa Cornes, met Nina. Leuk om eindelijk die school te zien, liggend op een heuvel. De school is verdeeld over een aantal gebouwen. Ramen zijn glazen lamellen die voor ventilatie zorgen. Later zal blijken dat airco of ventilatie echt een issue is. Er wordt nu geëxperimenteerd met zonnecellen en airco's, duur in aanschaf, goedkoop op het gebied van exploitatie.

Dinsdag 15 februari

Op de tweede dag maken bestuurders en medewerkers kennis met elkaar, ´s ochtends bestuurders, ´s middags uitvoerenden. Dat blijkt handig en goed. Thema is de visie op samenwerking. Met twee bestuurders die elkaar, net als veel anderen, nog nooit inhoudelijk gesproken hadden, lassen we een etentje in, wat heel goed en gezellig is, maar vooral voor de samenwerking waardevol blijkt.

Woensdag 16 februari

Op dag drie spreken we over ruimten en het Programma van Eisen. Met bestuurders en uitvoerenden hebben we alle programma’s op ruimtes besproken en aangevuld.

Donderdag 17 februari

Op dag vier gaan we door op beheer en exploitatie. 's Middags nadert de intentieverklaring. Iedereen vindt het erg spannend om te tekenen, maar heeft er ook zin in.
Donderdagmiddag een katholieke school bezocht, een voorbeeld van goed en mooi en functioneel bouwen in de tropen.

Daarna met Sebiki in gesprek. Sebiki is samen met DGH verantwoordelijk voor de zorg, maar vooral gericht op kwaliteit van de kinderopvang. Sebiki traint bijvoorbeeld op zaterdag al het kinderopvangpersoneel op Kaleidoscoop.

Overtuigend en zeer constructief gesprek met Riet en Mimi, de directrice van Sebiki. Daarna naar de Papa Cornes, maar eerst langs De Pelikaan om een tweetal leerkrachten op te pikken en te horen hoe de bestuursvergadering is geweest. Wat een wijs besluit, blijkt. Het bestuur heeft de principe uitspraak gedaan te verhuizen en samen te gaan met Papa Cornes in de brede school, maar wil de ouders, alvorens te tekenen, nog informeren en horen. Ze vragen één week respijt. Vanzelfsprekend, er is al zoveel gebeurd in een week.

Vrijdag 18 februari

Op dag vijf moet er nog van alles bijgesteld en uitgelegd worden over de intentieverklaring ten behoeve van de Gezaghebber die komt tekenen. Yes, dat is natuurlijk helemaal leuk, hij is immers de hoogst verantwoordelijke persoon op het eiland en dat vergroot alleen maar het belang en het draagvlak bij dit project.

Voor de officiële bijeenkomst nog met de begeleidingsgroep teruggekeken en vooruitgeblikt. Ieder is lovend en enthousiast. Vooral de ruimte die we gaven en ons luisterend oor, zonder belerend te zijn of iets op te willen dringen, wordt erg gewaardeerd. We maken afspraken over het vervolg waarbij Nina tot voorzitter van de begeleidingsgroep wordt gekozen.

De officiële bijeenkomst is een groot succes. De gezaghebber tekent namens alle partijen van het Openbaar Lichaam, sport, zorg, DGH, Saso, SEK en de gedeputeerden. Sebiki, tekent uiteindelijk ook, het RK schoolbestuur, de directrice Diana Kroon en OCW tekenen. Iedereen in zijn mooiste kleren. Grappig is dat we half twee zouden starten, maar dat echt dus altijd een kwartier later wordt, en daarna komen er nog mensen binnendruppelen. Hartstikke leuk en relaxed.

Het document, dat Rolly en ik ´s ochtends nog in de copy shop gehaald hebben, na veel heen en weer getelefoneer tussen Rolly en mij, vanwege glans of geen glans, dik of dun papier, wordt erg gewaardeerd. Op het laatst wordt zelfs Wilma, de zieke, van burn-out herstellende directrice van De Pelikaan nog gebeld om aanwezig te zijn. Erg leuk en kenmerkend voor de sfeer. De tv, Stacey, is er bij en filmt alles. Zelfs Rolly Francis van de FCB komt nog even langs omdat hij mij een cd'tje van Tutti Frutti heeft beloofd. Mensen zijn zo trouw, betrokken en vriendelijk.

We sluiten een bijzondere week af met een geweldige barbecue. Binnenkort hangt de intentieverklaring op menig kantoor op Bonaire, maar belangrijker, zijn de kinderen en ouders van Bonaire een stap dichterbij hun Brede School in Noord Salinja.

Lees hier het artikel dat gepubliceerd werd in het Antilliaans Dagblad.

Voor foto's klik hier