Zoeken

Burgerschap Meten aangeboden aan PO- en VO-Raad

20-05-2010
Vandaag hebben de sectororganisaties voor het primair en voortgezet onderwijs het meetinstrument Burgerschap Meten in ontvangst genomen.
Met dit nieuwe instrument kunnen scholen nu op een eenvoudige wijze goed zicht krijgen op de burgerschapscompetenties en het burgerschapsgedrag van hun leerlingen.
Geïnteresseerde scholen kunnen zich melden bij de PO-Raad.

Burgerschap in het onderwijs

De PO-Raad ziet burgerschap als een belangrijk onderdeel van het onderwijsprogramma. Kinderen moeten de waarden van de democratische samenleving leren om te kunnen participeren in de maatschappij. Veel scholen besteden al op diverse manieren aandacht aan burgerschapsvaardigheden zoals respect hebben, kunnen zeggen wat je denkt, democratisch handelen, betrokkenheid, verantwoordelijkheid, kritisch meedenken en oog hebben voor elkaar.  Lees meer

Bron: www.poraad.nl