Zoeken

Hoge waardering voor continurooster onder werkende ouders

Helft ouders: "Traditionele schooltijden mogen op de schop"

Volgens de helft van de ouders mag het traditionele schooltijdenmodel op de schop. Werk en carrière blijken voor ouders de belangrijkste redenen om de "oude" schooltijden te wijzigen. Dit blijkt uit onderzoek van Qrius, in opdracht van ZwijssenOuders.nl, naar de menig van ouders over verschillende schooltijdenmodellen

Ondanks heel veel positieve geluiden, vindt de helf van de ondervraagde ouders dat de traditionele schooltijden aangepast mogen worden.

Een derder geeft daarbij aan dat het traditionele model niet pas in een moderne maatschappij. Ouders vinden vooral dat de schooltijden hen beperken in de dagen waarop ze willen werken en menen dat het model het moeilijk maakt om te (blijven) werken.

Ouders van scholen met een continurooster blijken het meest tevreden. Zij waarderen de langere namiddag om te spelen, de duidelijke structuur van het overblijven en de betere mogelijkheden voor zichzelf om te (blijven) werken.

Bij het traditionele model blijkt het continu halen en brengen een probleem. Net zoals de lange middagpauzes en de verschillende lestijden van onder- en bovenbouw.

Toch is ook een aanzienlijk deel van de ouders (42 procent) tevreden met de traditionele schooltijden. Zij vinden het prettig om thuis met hun kind te lunchen. Ook wijzen ze op het belang van vrije tijd tussen de middag. Opvallend is dat dit vooral moeders en niet- werkende ouders zijn.

Ouders die hun voorkeur uitspreken voor het continurooster blijken vooral behoefte te hebben aan: rust en regelmaat, minder rommeligheid en meer duidelijkheid omdat alle kinderen overblijven.

Ruim 400 ouders met een jongste kind in groep 1 tot en met 8 deden mee aan het onderzoek.

Bron: Kader primair nr 5. januari 2011.

Lees het volledige onderzoeksrapport op www.zwijsenouders.nl