Partners Brede School Kors Breijer ondertekenen intentieverklaring

Op woensdag 2 februari jl. hebben de partners van de Brede School Kors Breijer te Weesp hun handtekening gezet onder een intentieverklaring om te komen tot een nieuw te bouwen brede school met gymzaal.

De betrokken partijen zijn KMN Kind & Co, Stichting Weesper Peuterklassen en Versa Welzijn als potentiële gebruikers, en Stichting Spirit voor PC onderwijs en de gemeente Weesp als opdrachtgevers. De ondertekening vond plaats tijdens een feestelijke bijeenkomst in de commissiekamer van het Stadhuis.

Visiedocument

De convenantpartners hebben, onder leiding van Etuconsult, gewerkt en werken aan een gezamenlijke visie, inhoudelijke samenwerking en politieke besluitvorming over de nieuwbouw. Het doel van het samenwerkingsverband is het vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen.
De brede school zal zich daarom primair gaan richten op het bieden van goed onderwijs, opvang en ontspanning met als verbindende schakel opvoeding. Daarnaast houdt de brede school zich bezig met het bestrijden van achterstanden en het bieden van verrijkingsmogelijkheden aan kinderen.

Ondertekening

Door het tekenen van de intentieverklaring verklaren de partijen mee te werken aan de voorbereiding en realisatie van een brede school op de locatie van de huidige Kors Breijerschool, in de wijk Noord-West. Hiermee is het startsein gegeven voor de fase waarin de visie wordt uitgewerkt in een inhoudelijk en technisch programma van eisen. De ambitie is dat de brede school in het najaar van 2012 in gebruik kan worden genomen.

Bekijk hier de pdf van de ondertekende overeenkomst

Ondertekening intentie verklaring Brede School Kors Breijer in het nieuws:

Digitale Knipselkrant Weesp
Gooi en Eemlander

Lees meer over deze opdracht