Zoeken

Bezoek aan London, oktober 2009

In oktober 2009 bezocht ik samen met mijn collega’s van het Netwerkbureau kinderopvang een aantal scholen voor primair onderwijs in Londen met als doel te kijken hoe zij de samenwerking met kinderopvang, BSO en een naschools aanbod hebben geregeld.

We bezochten een aantal zogenaamde extended schools, waarbij opviel dat deze scholen erg ondernemend zijn in het zelf organiseren van een gericht naschools aanbod, zonder daarbij afhankelijk te (willen) zijn van subsidies die immers eindig zijn.
Een breed naschools aanbod, afgestemd op de behoefte van kinderen en ouders, behoort in Londen inmiddels tot een logisch verlengstuk van de schooldag.

Anders is het nog met de voorschoolse educatie en de kinderopvang. Op dit moment hebben peuters recht op 12 uur preschool per week, de kinderopvangorganisaties en de scholen moeten dat gewoon
bieden als ouders daarom vragen. We zagen een aantal community schools, waaronder de Golden Lane Campus en The Jubilee School, die samen met kinderopvang een dergelijk aanbod slim verzorgen, in daarvoor goed uitgeruste gebouwen.

Waarschijnlijk wordt dit recht op onderwijs vanaf 3 jaar uitgebreid tot 15 uur, maar bij de komende verkiezingen kan het zomaar gebeuren dat een andere regering besluit het beleid ten aanzien van de samenwerking tussen opvang en onderwijs op community en extended schools terug te draaien. We voelden een grote onzekerheid in de Engelse versie van onze brede school.

Vrijdagmorgen bezochten we Cabe: The Governments advisor on architecture, urban design and public space. Deze organisatie ondersteunt scholen bij het ontwerpen en bouwen, bijvoorbeeld in de vorm van workshops voor teams op het gebied van visie en gebouwen. Ook bekijkt Cabe of het gebouw aan een aantal vastgestelde criteria voldoet. Het wiel hoeft hierdoor niet keer op keer opnieuw uitgevonden te worden, zonder de creativiteit bij architecten en de visie van de
scholen te beperken.

Wat mij tot slot ook nu weer opviel in Londen was de vanzelfsprekende aanwezigheid en integratie van kinderen met ‘special needs’ op de reguliere scholen, met voldoende gespecialiseerde ondersteuning. Zelfs de omgeving is ook voor deze doelgroep aantrekkelijk en toegankelijk gemaakt, zie de foto. Al met al een boeiende en leerzame trip.