Zoeken

Bezoek Denemarken, december 2008

In december 2008 hebben de adviseurs van het Netwerkbureau Kinderopvang, waaronder Job van Velsen, een aantal kinderopvangorganisaties en scholen in Arhus, Denemarken, bezocht.

Hoewel zowel het onderwijs als de BSO (SFO) en kinderopvang anders georganiseerd en gefinancierd zijn dan in Nederland, zijn er ontwikkelingen die in Nederland van nut kunnen zijn bij het zoeken naar capaciteitsuitbreiding en samenwerking tussen de partners.

Ruimtegebruik

Het is in Denemarken cultuur en vanzelfsprekend geworden om samen met de school ruimtes te delen. We zien dat bij een beperkt aantal brede scholen in Nederland, waar ook intensief samengewerkt wordt tussen de KOV en het onderwijs.

We zagen praktische oplossingen op het gebied van inrichting en meubilair die als aansprekend voorbeeld op de site geplaatst zijn. Ook hoe je als samenwerkende organisaties om kan gaan met het klaslokaal, onder schooltijd voor onderwijs, na schooltijd voor de BSO, heeft de adviseurs een helder inzicht gegeven van mogelijkheden op dit vlak.

Schooltijden

Schoolgaande kinderen gaan in Denemarken van 8.00 uur tot uiterlijk 14.00 uur naar school, daarna evtentueel naar de opvang, die in of aan het zelfde gebouw is georganiseerd. Kinderen hebben geen problemen met het gegeven dat ze onderwijs en opvang in een zelfde gebouw hebben. De inhoud van de activiteiten en de uitdaging zijn de succesfactoren. Het dagritme is overzichtelijk, met weinig scharniermomenten. Eerst school, daarna (buitenschoolse) opvang.

Gammel Ajstrup Skole


Op 11 december werd een bezoek gebracht aan kindercentrum ’Gammel Ajstrup Skole’.
Dit kindercentrum ligt aan de buitenrand van Arhus. Kinderen worden vanuit het centrum van Arhus per bus opgehaald. Het kindercentrum heeft een focus op ‘outdoor facilities’. Dit bezoek geeft een indruk over een speciale manier van kinderopvang voor kinderen van 3 tot 7 jaar gebaseerd op het buiten zijn.

Strandskolen

Daarna bezochten de adviseurs SFO ‘Strandskolen’, om een idee te krijgen over de samenwerking tussen onderwijs en SFO (= BSO). De pedagogen van de BSO werken samen met de leerkrachten van het onderwijs.

Falstersgade

Op 12 december op bezoek bij kindercentrum ‘Falstersgade’, een voor Deense begrippen ‘normaal’ kindercentrum in het centrum van Arhus. Het is een ‘integrated’ kindercentrum, dat betekent dat er kinderen worden opgevangen in de leeftijd tussen 6 maanden en 6 jaar.

Risskov Skole


Vervolgens naar de Risskov Skole, de school van Leif Krongaard, waar Teis Trane een inleiding hield over ‘Children in Juvenile Department’ en Leif Krongaard vertelde over de samenwerking tussen SFO en onderwijs en samenwerking tussen kinderopvang en SFO.

Bron: jaarverslag 2008 Netwerkbureau Kinderopvang.