Zoeken

Samenwerkingsschool oplossing in krimpgebieden

Deze week werd een wijziging van de grondwet behandeld in de Kamer, die het mogelijk maakt voor openbare scholen en bijzondere scholen om te fuseren. Dit kan alleen als (één van) de scholen met opheffing bedreigd worden, door bijvoorbeeld te weinig leerlingen. Jack Biskop, onderwijswoordvoerder van de CDA-fractie, is blij met de wet die er nu ligt. "Een belangrijk zorgpunt voor ons, was hoe de identiteit van een school gewaarborgd kon blijven als een bijzondere school samengaat met een openbare school. Daar zitten in de wet nu voldoende waarborgen in." De CDA benadrukt, dat de wet vooral in kleine kernen in krimpgebieden voor een oplossing kan zorgen. De aanwezigheid van een school in een dorp zorgt voor levendigheid en kan ook nieuwe bewoners aantrekken. En met een samenwerkingsschool kunnen ouders blijven kiezen voor openbaar of bijzonder onderwijs.

Jack Biskop: "Het CDA hecht erg aan het duale onderwijsstelsel, waarbij ouders de keus hebben naar wat voor school zij hun kinderen laten gaan. Onderwijs en opvoeding liggen nou eenmaal in het verlengde van elkaar. Daarom is het van belang dat ook in een samenwerkingsschool, identiteitsgebonden onderwijs gegeven kan worden." De praktijk laat zien dat dat op scholen die al informeel samenwerken wel kan. Dan moet goed vastliggen, wat wel en niet gevraagd kan worden van ouders en leerkrachten op dat vlak.

Meer lezen over krimp. Klik hier