Groener Groenst! En een vleugje blauw!

Etuconsult gaat in opdracht van de Stichting Stad & Natuur Almere een project uitvoeren: ‘Groener Groenst! En een vleugje blauw! Vraaggericht arrangement in Nederlands groenste stad Almere.’

De Stichting Stad & Natuur Almere wil haar aanbod in Natuur en Milieu Educatie verbreden in relatie tot brede schoolontwikkeling en participatie bij een hedendaags NME aanbod door andere dan de gangbare doelgroep (de basisscholen), zoals kinderopvang en peuterspeelzaal, en op andere tijden, bijvoorbeeld als buiten/naschoolse activiteit.

Daartoe ontwikkelt Etuconsult in opdracht van, en in nauwe samenwerking met Stichting Stad & Natuur een vraaggestuurd aanbod dat bestemd is voor een brede doelgroep kinderen in de leeftijd van ongeveer twee tot 16 jaar, maar met betrokkenheid van anderen zoals professionals, bewoners en specialisten.
Daarnaast zal samenwerking met organisaties gezocht worden, die iets willen en kunnen bijdragen aan het bereiken van onze doelstellingen. Want de ambitie van Stichting Stad & Natuur is, dat zij jong en oud wil betrekken bij de Almeerse groene buitenruimte, de betrokkenheid van inwoners en anderen bij die buitenruimte vergroten en een actieve rol willen spelen bij een duurzame ontwikkeling daarvan.

Dieuwke Fokkema is de projectleider vanuit Etuconsult.

Zie ook de site van Stichting Stad & Natuur Almere