Zoeken

Manifestatie “Pedagogische Kracht in de wijk”

08-06-2010

Vensterschool Koorenspoor bestaat 10 jaar.

De laatste twee jaar met extra pedagogische versterking via het programma Pedagogische Kracht in de Wijk.
Ter ere van het tienjarig bestaan van Vensterschool Koorenspoor wordt op 8 juni een manifestatie georganiseerd.

Tijdens deze manifestatie staan een drietal onderwerpen centraal:

  1. De Vensterschool van de toekomst: welke verwachtingen en ideeën leven hierover bij ouders, kinderen, professionals en bestuurders?
  2. Wat zijn de resultaten van twee jaar Pedagogische Kracht in de Wijk?
  3. Hoe nu verder? Hoe kunnen we met de resultaten van dit project de samenwerking in Vensterschool Koorenspoor duurzaam verbeteren, zodat de kansen van de kinderen uit deze wijk vergroot worden?

Job van Velsen, projectleider Landelijk Steunpunt Brede Scholen, is referent bij de deelsessie Vensterschool van de Toekomst.
Spreker tijdens deze deelsessie is Annelies Kassenberg, verbonden als onderzoeker/ docent aan het lectoraat Integraal Jeugdbeleid van de Hanzehogeschool te Groningen.

Lees meer