Zoeken

Startbijeenkomst Bouwstenen voor kinderopvang

09-06-2011

In de samenleving zijn veel ontwikkelingen gaande die van invloed zijn op de huisvesting van kinderopvang.

Bijvoorbeeld:

  • Een aantal scholen gaat zelf kinderopvang organiseren. Kinderopvangbedrijven worden daarbij benaderd als detacheringsbureau.
  • Naarmate er meer marktwerking is in de kinderopvang, komt het meer aan op onderscheidend vermogen en efficiency; ook op het gebied van locatie en gebouw (veiligheid, zicht, meervoudig gebruik).
  • Door nieuwe arrangementen voor onderwijs en opvang ontstaat behoefte aan nieuwe formules voor samenwerking en huisvesting.
  • De ontwikkelling van centra voor 0-6 jaar en 6-12 jaar.


Doel van deze bijeenkomst is om te kijken waar de sector gezamenlijk op kan trekken rond vraagstukken op het gebied van huisvesting en vastgoed en hoe ze daarbij goed kan aansluiten bij andere spelers in dit veld.

Meer concreet biedt deze bijeenkomst de deelnemers gelegenheid:

  • branchegenoten te ontmoeten die ook bezig zijn met huisvesting en vastgoed;
  • samen thema’s te benoemen die bij veel kinderopvangbedrijven spelen rond huisvesting en vastgoed;
  • samen kansen te benoemen voor de toekomst van de sector en deze te adresseren;
  • nader invulling te geven aan het netwerk van ´Bouwstenen voor Kinderopvang´ en richting aan de activiteiten van ´Bouwstenen voor Sociaal´.


Deelnemers

Deze bijeenkomst is exclusief voor deelnemers aan ´Bouwstenen voor Kinderopvang´(of serieus overwegen deel te nemen).

Datum en plaats

9 juni 2011, op centrale locatie in midden van het land.

Uitnodiging en programma: Lees meer