Zoeken

Netwerkbijeenkomst Agenda Gebouwen voor kinderen

20-05-2011

Voor partners en marktpartijen
Vrijdag 20 mei 2011
15.00 uur - 17.30 uur
De Witte Vosch, Utrecht

De Agenda Gebouwen voor kinderen en deze netwerkbijeenkomst zijn een initiatief van het Netwerkbureau Kinderopvang, in samenwerking met de VNG, de PO-raad, MOgroep Kinderopvang, de Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang, Landelijk Steunpunt Brede Scholen, Servicecentrum Scholenbouw en het Stimuleringsfonds voor de Architectuur. De ministeries van SZW en OCW geven ruggensteun.

Wat is de aanleiding?


De laatste tijd zoeken kinderopvang en onderwijs elkaar steeds meer op. Er is behoefte aan gebouwen die kinderen een hele dag kunnen ontvangen: slimme huisvesting met in ieder geval kinderopvang, peuterspeelzaal en onderwijs. Veel bestaande gebouwen moeten daarvoor verbouwd worden, soms is er een mogelijkheid voor het bouwen van een nieuwe mutifunctionele accommodatie.

Agenda Gebouwen voor kinderen


Het streven is bestaande en nieuwe initiatieven met elkaar te verbinden en uitwisseling van kennis te bevorderen. Met als doel de huisvesting beter te laten aansluiten bij de moderne behoeften van de gebruikers: multifunctionaliteit, flexibiliteit, duurzaamheid en een pedagogisch verantwoorde omgeving voor kinderen. Zie ook de folder Agenda Gebouwen voor kinderen met een actueel literatuuroverzicht op de websites van de samenwerkende partners.

De Agenda Gebouwen voor kinderen

De netwerkbijeenkomst
In oktober 2010 en januari 2011 organiseerden wij twee netwerkbijeenkomsten in het kader van de Agenda Gebouwen voor kinderen. Beide bijeenkomsten zijn met enthousiasme ont-vangen.

Op 20 mei 2011 vindt de derde netwerkbijeenkomst plaats. Dit is de laatste netwerkbijeenkomst georganiseerd door het Netwerkbureau Kinderopvang omdat het per 1 september a.s. haar werkzaamheden beëindigd.

Tijdens deze netwerkbijeenkomst:

  • kunt u de tentoonstelling 'Bouwen voor Kinderen' bekijken. Deze tentoonstelling geeft inzicht in de principes van transformatie aangevuld met een selectie uit tachtig aansprekende varianten voor transformatie. De tentoonstelling is het resultaat van onderzoek door onderzoekers en tachtig studenten van de TU Delft. Zij bogen zich over de vraag hoe je een bestaand schoolgebouw tevens geschikt maakt voor buiten- en tussenschoolse opvang.
    Joost Hillen, architect en docent aan de TU Delft geeft een toelichting op de tentoonstelling;
  • gaan we met de deelnemers in debat over huisvesting en de ontwikkeling van gebouwen voor kinderen;
  • worden op posters drie voorbeelden van transformatie gepresenteerd;
  • ontvangt u de Sardes Speciale Editie ‘Gebouwen voor kinderen’, en de informatieve bulletins ‘Slimmer bouwen voor kinderen’ en ‘Woningcorporaties en gebouwen voor kinderen’ van het Netwerkbureau Kinderopvang.

Aanmelden

Inschrijvingen worden geplaatst op volgorde van binnenkomst.
Na aanmelding ontvangt u twee weken voor de bijeenkomst per e-mail een bevestiging, de exacte locatiegegevens en het definitieve programma. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.