Zoeken

Samen bouwen aan de stad

21-04-2011

De rol van gemeenten bij stedenbouw met particuliere opdrachtgevers


Landelijke slotmanifestatie Laboratorium Particulier Opdrachtgeverschap voor gemeentebestuurders, ambtenaren, ontwerpers, woningcorporaties en andere professionals.

Tien jaar geleden was het nog niet zo gebruikelijk om te bouwen in particulier opdrachtgeverschap op de schaal zoals dat nu overal in Nederland gebeurt. Zowel in buitengebieden als bij herbestemming en verdichting in de steden worden op grote en kleine schaal, individueel of collectief, eigen woningen of panden om in te werken gebouwd en voorbereid. Hoe vormen al deze bouwprojecten tezamen een stedelijke woon- en werkomgeving? Welke rol hebben de gemeenten in deze ontwikkelingen, en wat is de rol van de stedenbouw daarbij?

Laboratorium Particulier Opdrachtgeverschap


Op verzoek van het ministerie van OCW zette Architectuur Lokaal het Laboratorium Particulier Opdrachtgeverschap op. Er vonden excursies plaats naar Groningen, Eindhoven, Enschede, Leiden, Almere en Amsterdam; de projecten worden vanaf 21 april gedetailleerd toegelicht in projectdossiers op de website www.arch-lokaal.nl. Met IDTV werd een reeks documentaires gemaakt waarin zowel bestuurders als opdrachtgevers aan het woord komen. Met gemeentelijke planteams in Meppel, Delft en Deventer waren er ontwerpateliers met wethouders. Door stedenbouwkundigen werd ontwerpend onderzoek verricht via een meervoudige studieopdracht, en op de Bouwbeurs in Utrecht en tijdens het Open Weekend Particuliere Bouw vonden discussies plaats.

Manifestatie & boek


De resultaten van al deze activiteiten worden op 21 april gepresenteerd en besproken op de landelijke slotmanifestatie in Almere, met gemeentebestuurders, ambtenaren, ontwerpers, woningcorporaties en andere professionals. Deelnemers ontvangen het boek Samen bouwen aan de stad, een "doe" boek over en voor stedenbouw en (collectief) particulier opdrachtgeverschap. Het boek bevat theoretische bijdragen van o.a. JaapJan Berg, Dirk Bergvelt, Robert Broesi en Geert Keurs, en columns van Fer Felder, Jeroen Junte en Marc van den Eeerenbeemt. De gemeenten Meppel, Deventer en Delft geven een kijkje in de keuken: hoe komt particulier opdrachtgeverschap bij hen tot stand? Tien ontwerpers, waaronder Palmbout Urban landscapes, Stereo Architects en OKRA landschapsarchitecten geven hun visie op hoe stedenbouwkundig ontwerp kan bijdragen aan particulier opdrachtgeverschap. En met behulp van plattegronden en kaarten kan iedereen zelf op excursie in Nederland.

Tijd 10.00 - 17.30 uur
Plaats Circustent, Almere-Poort

Lees meer