Zoeken

Regionale conferentie Rotterdam

14-04-2011

Donderdag 14 april - Weena Point Rotterdam Weena 762, 3014 DA Rotterdam

Het Netwerkbureau Kinderopvang organiseert in april regionale conferenties.


Bij de realisatie van voldoende, goede en samenhangende arrangementen van onderwijs en kinderopvang die aantrekkelijk zijn voor kinderen en hun ouders, spelen verschillende kwesties een rol.
Daarnaast komen vraag en aanbod op veel plekken in Nederland steeds meer in balans. Dat vraagt van ondernemers in de kinderopvang en van schooldirecteuren steeds meer ondernemerschap en samenwerking.
Voor een aantal knelpunten bij het realiseren van aantrekkelijke arrangementen zijn inmiddels oplossingen gevonden. Op andere vragen wordt nog naar een antwoord gezocht.
Tijdens de zes regionale conferenties is er alle gelegenheid om op relevante thema’s kennis te halen, ervaringen te delen en interessante ideeën en oplossingen te brengen.

Concrete onderwerpen die tijdens de conferenties aan bod komen zijn:

  • ontwikkeling van vraag en aanbod in de kinderopvang
  • samenwerking onderwijs en kinderopvang
  • slim ruimtegebruik in bestaande en nieuwe (school)gebouwen
  • exploitatie en beheer
  • financiering
  • strategische overwegingen van schoolbesturen.

Lees meer