Zoeken

Studiedag Binnen- en Buitenschools leren

11-06-2010

Binnen- en buitenschools leren.

Hoe kun je dat wat je doet in de naschoolse activiteiten verbinden met het binnenschools leren? Hoe kun je het binnenschools leren verbinden aan de naschoolse activiteiten? Deze vragen staan centraal op de studiedag binnen- en buitenschools leren van het Landelijk Steunpunt Brede Scholen, in samenwerking met het NJI en het APS.

De brede school verbindt.

Het verbindt de leefwerelden van kinderen, het verbindt de instellingen die samen aan de ontwikkeling van kinderen werken. Het verbinden van die twee werelden, hoe doe je dat, waar let je op bij het programmeren?
Welke uitgangspunten hanteer je, hoe stel je een programma samen en vooral: hoe zorg je ervoor dat er een goede inhoudelijke lijn ontstaat? Al deze elementen komen naar voren in de studiedag binnen- en buitenschools leren.

Na afloop van deze studiedag heeft de deelnemer inzicht in:

1. De verschillende manieren waarop het binnenschools en buitenschools leren op elkaar kan worden afgestemd, en kent daarbij een aantal voorbeelden.
2. De mogelijkheden, consequenties en praktische handvatten voor binnen- en buitenschools leren in de eigen brede school.

Inschrijven voor deze studiedag is helaas niet meer mogelijk.