Zoeken

Masterclasses Andere Tijden

23-03-2011

Dit voorjaar organiseert het Project Andere Tijden in onderwijs en opvang weer drie nieuwe masterclasses Andere Tijden:

  • 23 maart: `Werken in één team: samenwerking van professionals uit scholen en kinderopvang, bedoeld voor schoolleiders en kinderopvang-ondernemers die verder willen dan aanpassing van schooltijden.
  • 29 maart: `Meepraten over andere schooltijden’ in samenwerking met CNV Onderwijs, bedoeld voor medezeggenschapsraden en oudercommissies
  • 30 maart: `Eén organisatie: bestuurlijk juridische voorbeelden uit de praktijk’, voor schoolbesturen en kinderopvangondernemers die samenwerking juridisch willen verankeren.
  • U kunt zicht aanmelden via het aanmeldformulier op de website Andere Tijden.

Meer informatie over het project Andere Tijden kunt u vinden op de website www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl