Zoeken

Vlinders vangen in februari

02-02-2011

We nodigen u uit voor een kleurrijke winterdag in de Hanzehof Zutphen. Het wordt een dag vol warme activiteiten die u zullen inspireren om het cultuuronderwijs binnen uw school te laten groeien. EDU-ART wil met deze dag de ICC’ers en hun directeuren een steun in de rug bieden om de kwaliteit van het cultuuronderwijs te vergroten.

Klik hier voor de uitnodiging.

Job van Velsen zal hier een workshop geven over:

CULTUUREDUCATIE EN BREDE SCHOLEN

Culturele ontwikkeling krijgt, in de brede school, naast taalontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling, steeds meer aandacht.
Job van Velsen heeft veel ervaring in de brede school met het opzetten van een kunst en  cultuurstructuur, met projecten, onder en na schooltijd. Met projecten in de wijk, met samenwerkende partners, met buurtbewoners en kinderen.

Job van Velsen is directeur/oprichter van Etuconsult, een adviesbureau op het gebied van vernieuwende onderwijsconcepten, gevestigd in Almere. Ook is hij projectleider van het Landelijk Steunpunt Brede Scholen en adviseur bij het Netwerkbureau Kinderopvang.