Zoeken

Manifestatie Buurtalliantie, samen verantwoordlijk voor het succes van de buurt

10-02-2011

Workshop: De Brede School en de wijk

Dieuwke Fokkema, adviseur van Etuconsult en het Landelijk Steunpunt Brede Scholen, verzorgt tijdens deze manifestatie een workshop over De Brede School en de wijk:

Omdat de Brede School het schoolgebouw openstelt voor andere gebruikers is het een plek waar het sociale leven opbloeit. Allianties tussen scholen en organisaties in de buurt biedt kinderen bijvoorbeeld de kans om in aanraking te komen met kunst en cultuur, aan sport te doen of kookles te volgen. De school kan ook ontmoetingen organiseren, bijvoorbeeld met een buurtmarkt. Een gesprek over knelpunten in de buurt en oplossingen van een school die de wereld tegemoet treedt.

Tijd: Ronde 2 (13:15 - 14:30 uur)
Locatie: Lokaal 1 (1e etage)
Werkvorm: Workshop
Thema: De buurt als onderwijs- en werkplek

Manifestatie Buurtalliantie

Meer dan 1000 professionals uit de praktijken van wonen, werken, zorg, welzijn, onderwijs, sport, cultuur en media komen tijdens de Manifestatie Buurtalliantie op 10 februari 2011 in Den Haag samen met bestuurders, gemeente ambtenaren en actieve buurtbewoners uit het land.

Het veelzijdige programma met praktische workshops, scherpe debatten, boeiende lezingen, leerzame talkshows, netwerksessies en projectenmarkt, biedt concrete handvatten om in deze tijd van bezuinigingen de urgente vraagstukken in de wijken en buurten samen slim en effectief aan te gaan. Daarnaast is er een groot aanbod van excursies naar innovatieve Haagse samenwerkingsprojecten en buurtprogramma's.

Hoofdthema's

Hoofdthema's van de Manifestatie 2011 zijn verduurzaming, ontkokering/partnerschap, burgerparticipatie en maatschappelijke rendement. Hoe werk je efficiënt en slagvaardig samen, hoe organiseer je dat en wie neemt de regierol?; Hoe betrek je vanaf het begin bewoners bij een buurtgerichte interventie?; Hoe verduurzaam je met minder geld je succesvolle project? en Hoe meet je het effect van de ingezette interventies in jouw buurt?

Praktische vraagstukken

Er komen ook meer praktische vraagstukken aan de orde als: Wat betekenen wijkcoaches en wijkteams voor de veiligheid? Hoe kom je samen functioneel achter de voordeur? Hoe stimuleer je de wijkeconomie? Wat kan de rol in de buurt zijn van e-communities? Hoe werken sport en cultuur als bindmiddel? Wat is de rol van MVO's in de buurt? en Hoe introduceer je moestuinen in je wijk?

Daarnaast gaat het ook nog over maatschappelijke kosten-baten analyses, over sociale stijging en innovatieve methodes om draagvlak in de wijk te creëren, kijken we terug op vier jaar Eropaf! en delen we kennis over Best persons en Best pratices.

Wanneer: Donderdag 10 februari 2011
Locatie: Fokker Terminal, Den Haag

Voor meer informatie: klik hier