Zoeken

Netwerkbijeenkomst Agenda Gebouwen voor kinderen

28-01-2011

Vrijdag 28 januari 2011, 16.00 uur - 18.00 uur.
De Witte Vosch, Utrecht

De Agenda Gebouwen voor kinderen en deze netwerkbijeenkomst zijn een initiatief van het Netwerkbureau Kinderopvang, in samenwerking met de VNG, de PO-raad, MOgroep Kinderopvang, de Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang, Landelijk Steunpunt Brede Scholen, Servicecentrum Scholenbouw en het Stimuleringsfonds voor de Architectuur. Het ministerie van SZW geeft ruggensteun.

Wat is de aanleiding?

De laatste tijd zoeken kinderopvang en onderwijs elkaar steeds meer op. Er is behoefte aan gebouwen die kinderen een hele dag kunnen ontvangen: samenhangende huisvesting met in ieder geval kinderopvang, peuterspeelzaal en school. Veel bestaande gebouwen zullen daarvoor aangepast moeten worden, soms is er een mogelijkheid voor het bouwen van een nieuwe multifunctionele accommodatie.

Agenda Gebouwen voor kinderen

Het streven is bestaande en nieuwe initiatieven met elkaar te verbinden en uitwisseling van kennis te bevorderen. Met als doel de huisvesting beter te laten aansluiten bij de moderne behoeften van de gebruikers: multifunctionaliteit, flexibiliteit, duurzaamheid en een pedagogisch verantwoorde omgeving voor kinderen. Zie ook de folder Agenda Gebouwen voor kinderen op de websites van de samenwerkende partners.

De netwerkbijeenkomst

Eind oktober 2010 organiseerden wij in het kader van de Agenda Gebouwen voor kinderen een eerste netwerkbijeenkomst in een serie van vier. De bijeenkomst is met enthousiasme ontvangen. Op 28 januari 2011 vindt de tweede netwerkbijeenkomst plaats.

Yvette Vervoort, projectleider Netwerkbureau Kinderopvang, verricht tijdens deze bijeenkomst de aftrap. Daarnaast zijn er twee sprekers over specifieke nieuwe onderwerpen, namelijk:

  • Vergelijkend onderzoek naar multifunctionele accommodaties in Engeland en Nederland door Berger Barnet.
  • Samenhang typologie en duurzaamheid door Rik Martens.


Vervolgens stappen we in de netwerkcarrousel. We hebben vertegenwoordigers van verschillende netwerken uitgenodigd die expert zijn in de relatie fysiek en sociaal en maatschappelijk vastgoed.
In ieder geval geven acte de présence:: Bouwstenen voor sociaal, De Kopgroep, Platform Binnenmilieu scholen, LVO en BNA Onderzoek. De vertegenwoordigers van de netwerken geven een korte toelichting op hun eigen doel en de mogelijkheid bij te dragen aan de Agenda gebouwen voor kinderen. Wilt u in het kader hiervan een aantal visitekaartjes meenemen?

Ten slotte wordt het Bouwboek voor kindercentra gepresenteerd. Het boek is in opdracht van het Netwerkbureau Kinderopvang gemaakt door Ine van Liempd en Ed Hoekstra van AKTA, onderzoeks- en adviesbureau voor ruimtegebruik. Bouwboek voor kindercentra levert de bouwstenen die nodig zijn om tot een goed programma van eisen te komen voor de (ver)bouw van accommodaties voor kinderopvang en de bouw van accommodaties waar kinderopvang een onderdeel van is.

Voor meer informatie. Klik hier