Zoeken

Denktanksessie “Wetenschap en Techniek in de Brede School”

30-11-2010

In het kader van het Masterplan Ruimte voor Talent kunnen scholen vanaf 1 januari 2011 ondersteuning krijgen bij het implementeren van Wetenschap en Techniek. Binnen het Masterplan is ook specifiek aandacht voor brede scholen. Oberon en het Landelijk Steunpunt Brede scholen, Dieuwke Fokkema, zijn gevraagd een startdocument voor brede scholen te ontwikkelen die W&T willen implementeren. In dit kader worden op 10 brede scholen interviews gehouden.

In het startdocument zullen deze 10 brede scholen als “good practice” worden beschreven als scholen die W&T al aanbieden en hebben geïmplementeerd. Met het startdocument willen we brede scholen en hun partners enthousiasmeren en op weg helpen bij het invoeren van W&T in hun brede school.

In aanvulling op de interviews gaan we tijdens de bijeenkomst op 30 november graag verder in gesprek met vertegenwoordigers van de 10 brede scholen en experts uit het veld. De centrale vragen hierbij zijn: Wat hebben scholen nodig om W&T neer te zetten binnen de brede school? Wat zijn succesfactoren en valkuilen? De insteek is wat scholen en betrokken partners van elkaar kunnen leren. De resultaten uit de bijeenkomst zullen als aanvullende input voor het startdocument worden gebruikt.