Zoeken

Werk maken van de Lokaal Educatieve Agenda

16-02-2011

Vanuit de context van de deelnemers formuleren we interventies om werk te maken van de Lokaal Educatieve Agenda.

U ontvangt informatie over mogelijkheden om de lokale situatie te analyseren en draagvlak te meten voor interventies.
Deelnemers leggen verbinding tussen de Lokaal Educatieve Agenda en het strategisch beleidsplan van de eigen organisatie. U gaat aan de slag met het ontwerpen van passende interventies, zowel intern als extern. Hierdoor wordt de wijze van samenwerken tussen gemeente, school, wijkwerk, wijkagent, winkeliers, combinatiefunctionarissen en samenwerking met andere relevante factoren verrijkt.

Op dag 1 brengt u uw eigen omgeving in kaart. Dit gebeurt aan de hand van een kijkkader van de AVS. Cruciaal voor een succesvolle analyse is dat u van tevoren een opdracht uitvoert. Interactie tussen deelnemers en creatieve confrontatie maken hiervan deel uit. Op dag 2 gaan we nader in op methoden om aan draagvlak te werken en de voorgenomen ambities SMART uit te werken. U gaat aan de slag met een inspirerend, resultaatgericht werkkader.

Inschrijven: klik hier