Zoeken

Management Congres KindVak2010

05-11-2010

Voor alle directie en managementleden Kinderopvang, over o.a. de toekomst van de kinderopvang, inspelend op de behoeften van de klant en kwaliteitseisen (bijvoorbeeld voor personeel).


Als projectleider van het Landelijk Steunpunt Brede scholen vertelt Job van Velsen over de praktijk van de brede school.
De trends en ontwikkelingen, de knelpunten maar ook de voordelen die op diverse niveaus, van OCW tot de werkvloer, worden ervaren.

Hoe ontwikkelt zich de brede school, wat is er nodig om succesvol te zijn, hoe benutten we de kansen die in de Wereld van nu voor het oprapen liggen. En wat vraagt dat allemaal van de gebouwen voor kinderen?

Job praat vanuit een visie op de brede school, en die visie gaat over professionals, organisaties en ouders. En vooral over kinderen. Want één ding is voor Job duidelijk, en staat centraal in zijn presentatie.

De Wereld van de Toekomst is wat kinderen er van maken!

Lees meer