Zoeken

Lezing 8 november TU in kader Old school/New School.

08-11-2010

Job van Velsen neemt u mee naar de gebruikers van de gebouwen voor kinderen van 0-12 jaar.

Wat zijn de trends, wat gebeurt er eigenlijk in zo’n gebouw als je praat over samenwerking, onderwijs, kinderopvang, dagarrangementen?
Welke inhoudelijke wensen en ontwikkelingen leven er bij de partners en zijn van belang om mee te nemen in de ruimtelijke vertaling.
Hoe kunnen gebouw en inhoudelijke visie en programmering elkaar versterken?