Zoeken

Gluren bij de buren: Leeuwarden

18-04-2013

Leeuwarden 10.00 – 16.00 uur

Van brede school naar Integraal Kindcentrum(IKC): samenwerking tussen onderwijs, opvang en de gemeente Leeuwarden.

In de gemeente Leeuwarden trekken schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en gemeenten gezamenlijk op om te komen tot een 10-tal Integrale Kindcentra.
Op dit moment is er één brede school die al werkt als IKC. Andere IKC’s zijn in ontwikkeling.

’s Ochtends presenteert de gemeente hoe zij, samen met de belangrijkste partners, de ontwikkeling van IKC’s heeft gestimuleerd. Hoe is de samenwerking tot stand gekomen, welke rol speelt de Lokaal Educatieve Agenda. Welke kansen worden benut vanuit het huisvestingsbeleid, de cultuursector en de opvang. Hoe kunnen die ontwikkelingen de ontwikkeling van IKC’s versterken. Hoe zorg je ervoor dat je vanuit de gemeente wel stimuleert, maar de regie bij het onderwijs houdt?

De lunch vindt plaats in IKC de Kinderkoepel, aansluitend vindt een rondleiding plaats en een toelichting van dit IKC.


Hoe is de samenvoeging van opvang en onderwijs verlopen, hoe wordt er gewerkt vanuit één team, één aansturing. Wat is de pedagogische binding, het pedagogisch fundament en hoe is dit uitgewerkt in de dagelijkse werkzaamheden? Welke consequenties heeft dit voor personeel en organisatie? Dat zijn allemaal elementen die aan de orde komen aan het bezoek aan IKC De Kinderkoppel

Daarna wordt een bezoek gebracht aan een oude VO school, die nu leeg staat. Deze locatie wordt waarschijnlijk verbouwd tot IKC. We lopen door het gebouw en bekijken de mogelijkheden, knelpunten en kansen van dit unieke pand.
Nu dus geen MFA wat al helemaal klaar is en waarin de bezoekers kunnen zien wat anderen bedacht hebben, hier zien we het begin van het proces. Dit bezoek geeft de bezoeker inspiratie om ook in de eigen gemeente op zoek te gaan naar alternatieven voor huisvesting.
Tijdens dit bezoek wordt ook verteld op welke manier inhoud en vorm hier bij elkaar komen en hoe deze IKC de ruimte wil benutten om de pedagogische invulling van deze IKC te realiseren.

Inschrijven: Klik hier