Zoeken

Gluren bij de buren: Den Haag

17-04-2013

Den Haag 10.00 – 16.00 uur

De meerwaarde van afstemmen geldt niet alleen voor de kinderen, ook onze organisaties varen er wel bij. De Notenkraker Den Haag

De Notenkraker ligt in een Vinex-wijk met veel gezinnen die een vergelijkbare problematiek hebben als die in de zogenaamde krachtwijken. De populatie is divers en vraagt om maatwerk wat betreft het aanbod.
Vooral de brede inzet van het personeel valt op. Door de inzet van combinatiefunctionarissen en van medewerkers in verschillende functies, klassenassistenten, pedagogisch medewerkers, peuterspeelzaalleiding en coördinatie naschoolse activiteiten, is een natuurlijke en meer intensieve samenwerking ontstaan tussen de teams en is er meer draagvlak voor onderlinge afstemming. Dit wordt ook versterkt door het dubbel gebruik van ruimtes en de gezamenlijke personeelsruimte.
Er is elke dag een aantrekkelijk activiteitenaanbod voor leerlingen van de school en kinderen van de buitenschoolse opvang op het gebied van educatie, techniek, kunstzinnige vorming en sport. Ouders betalen een beperkte eigen bijdrage voor het aanbod, de bso kinderen betalen niet extra.


Samenhangend dagarrangement in één gebouw, Paschalisschool, Den Haag

In een groot complex, vormgegeven in een H-vorm, is de Paschalisschool gehuisvest. De wijk Benoordenhout wordt bewoond door welgestelde tweeverdieners. De school is in twee jaar tijd uitgegroeid van een ‘bedrijfsverzamelgebouw’ tot een Brede School met integrale aanpak. Er wordt intensief samengewerkt met de kinderopvang.
De integrale aanpak laat zich op vele terreinen zien. Er wordt dubbel gebruik gemaakt van ruimtes in de school, de BSO en van de sportaccommodatie in de buurt. De leerkrachten en Pm-ers werken samen tijdens de tussenschoolse opvang, de kwaliteit van deze opvang is mede daardoor flink verbeterd. Er is een medewerker sport in dienst van beide organisaties. Het buitenspeelmateriaal wordt gezamenlijk gebruikt en onderhouden. Er is laagdrempelig en structureel overleg tussen school en kinderopvang, de overleguren zijn onderdeel van de normjaartaak van onderwijs en kinderopvang.
We gaan vooral kijken en luisteren naar de manier hoe de BSO vorm geeft aan al haar activiteiten.

Inschrijven is helaas niet meer mogelijk