Zoeken

Gluren bij de buren: Den Bosch en Eindhoven

16-04-2013

Den Bosch en Eindhoven 10.00 – 16.00 uur

Ontwikkeling van kinderen én de wijk centraal, een wijkbrede aanpak in Eindhoven, Spilcentrum Boschdijk, Eindhoven.

De wijk Woensel-West in Eindhoven is één van de bekendste Krachtwijken in Nederland. In deze wijk staat Spilcentrum Boschdijk. In dit spilcentrum werken Basisschool 't Palet, Korein Kinderopvang, Zuidzorg consultatiebureau en de Buurt samen. Op 't Palet is veel aandacht voor de ontwikkeling van kinderen: een voorschools aanbod, een doorgaande lijn 0-6 jarigen, een rijk naschools aanbod in samenwerking met de opvang, een aanbod voor ouders. Tegelijkertijd wordt hard, en met succes, gewerkt aan het 'verwitten' van de school. De school was een aantal jaren geleden een volledig zwarte school. Door verschillende activiteiten in de wijk, met ouders en voor kinderen anders te organiseren, is van onderop nu een beweging ontstaan waardoor de school steeds gemengder gaat worden. Dit is goed voor de kinderen, voor de ouders en voor de wijk.
Ondanks de moeilijke situatie waarin Woensel-West en 't Palet zich soms bevinden praten ze hier over mogelijkheden en kansen. Die benutten ten behoeve van de kinderen, dat staat voorop. Hoe ze dat doen wordt verteld tijdens het bezoek aan dit mooie Spilcentrum.


Integrale dagarrangementen en functiedifferentiatie, Brede Bossche School Haren Donk en Reit, Den Bosch


In deze Brede Bossche School wordt gewerkt vanuit een integraal team opvang/onderwijs. De professionals werken met taakdifferentiatie. Opvang en onderwijs lopen gedurende de dag op verschillende momenten in elkaar over, dus ook de functie van de professionals is daarop aangepast. Bij de TSO zijn er bijvoorbeeld per groep van 30 kinderen 3 begeleiders: een leerkracht, een assistent en een pedagogisch medewerker. Op andere momenten van de dag ligt de verhouding anders. Er is een fijnmazig rooster van pedagogisch medewerkers, onderwijsassistenten en leerkrachten. Het team van de basisschool wordt aangestuurd door de directeur en het team van de Kinderopvang/PSZ wordt aangestuurd door de locatiemanager. Er is een MT bestaande uit 4 LB-functionarissen, 1 Manager KO/PSZ en de directeur. De LB-functionarissen hebben specifieke taken via taak- en functiedifferentiatie. Zij zijn niet de leidinggevenden van medewerkers. Gelet op de omvang van de basisschool is voor een eigentijds organisatiemodel gekozen.
Hoe komt deze samenwerking tot stand, wat is de meerwaarde van deze taakdifferentiatie? Welke problemen kom je tegen in de praktijk en hoe los je die op? Hoe wordt het betaald? Hoe zorg je voor een goede inhoudelijke samenhang? Dat zijn vragen die u kunt stellen tijdens dit bezoek. We mogen meekijken in de gezamenlijke aanpak en vragen over de kansen en dilemma’s.

Inschrijven is helaas niet meer mogelijk