Zoeken

Onderwijsdagen 2012

13-11-2012

Op 13, 14 en 15 november vinden de Onderwijsdagen 2012 in Rotterdam plaats. Dit jaarlijkse congres biedt u inzicht in alle ontwikkelingen op het gebied van ICT in het onderwijs.

De eerste twee dagen is het programma specifiek gericht op het hoger onderwijs. Op donderdag 15 november komen de trends binnen het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs aan bod.

Op deze dag komen zeven thema’s aan bod, te weten Mediawijsheid, Passend onderwijs, Professionaliseren docenten / ICT-bekwaamheid, Doelmatig onderwijs, Taal en rekenen, Tablets en Trends. De keynote speaker op die dag is Bas van der Veldt.

Klik hier voor meer informatie