Zoeken

Oprichten van De Sterrenschool Vereniging

27-03-2012

Uitnodiging voor het oprichten van De Sterrenschool Vereniging

Het concept De Sterrenschool wordt door steeds meer kinderopvangorganisaties, scholen en schoolbesturen gezien als een goed uitgangspunt om de huidige dienstverlening beter te laten aansluiten op de moderne maatschappij.

Het gedachtengoed van de Sterrenschool staat voor:

  • het hele jaar open, van 7.00 tot 19.00 uur
  • kinderen leren in één klimaat
  • maatwerk voor ieder kind
  • nadruk op taal, lezen en rekenen
  • binding met de buurt

Het aantal Sterrenscholen in Nederland groeit snel. Er wordt in rap tempo kennis en ervaring opgebouwd omtrent personeelsbeleid, organisatie, omgang met het afleggen van verantwoording en vele andere zaken. Daarnaast wordt het concept steeds verder doorontwikkeld. Inmiddels zijn twee aanvullende boeken verschenen: De Sterrenschool 2.1 over maatwerk voor ieder kind en De Sterrenschool 2.2 over ICT.

Deze doorgroei heeft er toe geleid dat er behoeft is om Sterrenschoolinitiatiefnemers, experts en ervaringsdeskundigen samen te laten komen op een formeel platform, namelijk in een vereniging.

In deze bijeenkomst willen wij met u het gesprek aangaan over de invulling van deze vereniging. Daarnaast willen wij het boek De Sterrenschool 2.2 'Naar een digitale doorbraak' officieel presenteren.

U bent van harte welkom op dinsdag 27 maart van 15.30 tot 18.00 uur bij Antropia in Driebergen: Hoofdstraat 8. De ontvangst is vanaf 15.30 uur en het inhoudelijk programma begint om 16.00 uur.
De bijeenkomst wordt geleid door Anki Duin. Deelname is gratis.

Inschrijven kan per mail bij Petra Brink, tot één week voor de datum of totdat het maximum aantal deelnemers is bereikt.

bron: Regiegroep Sterrenschool