Zoeken

Vijfde landelijke conferentie Lokale Educatieve Agenda

08-03-2012

Op 8 maart 2012 gaat de vijfde Landelijke Conferentie Lokale Educatieve Agenda plaatsvinden in het NBC in Nieuwegein. Na vijf jaar LEA is dit hét moment om een pas op de plaats te maken, te reflecteren op het verleden en onze aandacht te richten op de actualiteit en de toekomst van lokaal en regionaal onderwijs- en jeugdbeleid.

Tijdens deze conferentie kunt u in drie ronden deelnemen aan een groot aantal sessies over diverse LEA-thema’s, waaronder passend onderwijs, transitie jeugdzorg, ontwikkelingskansen, voor- en vroegschoolse educatie, uitbreiding onderwijstijd, brede school en diverse overkoepelende LEA-thema’s. In deze sessies zult u door experts worden geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen rond relevante LEA thema’s. Daarnaast zullen veel sessies een interactief karakter hebben, waarbij u volop mogelijkheid krijgt voor het uitwisselen van ervaringen en het stellen van vragen.

Tonny van den Berg, adviseur bij het Landelijk Steunpunt Brede Scholen, geeft tijdens deze conferentie een deelsessie met de titel:
"Doorontwikkeling van brede scholen: van klassiek model tot Integraal Kindcentrum".
In steeds meer gemeenten wordt gewerkt aan het 'doorontwikkelen' van de brede school tot een Integraal Kindcentrum. Welke elementen komen dan aan de orde, wat is de rol van de gemeente, wat van het onderwijs, de kinderopvang en van andere partners? Heeft de gemeente hierin de regie of ligt dat bij het onderwijs? In deze deelsessie komen bovenstaande vragen aan de orde. Ook wordt de brochure 'Verschijningsvormen brede scholen' toegelicht, met name vanuit het perspectief van de gemeentelijke regierol.


Hier kunt u het programma downloaden van deze conferentie.

Inschrijven


Deze conferentie is bedoeld voor alle partners die een rol vervullen binnen de Lokale Educatieve Agenda. U kunt zich aanmelden via de website www.leacongres.nl. Via deze site kunt u zich ook inschrijven voor de sessies in de drie sessieronden.

Deze conferentie maakt deel uit van het landelijke LEA-ondersteuningstraject en is financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW. De organisatie van het conferentie is in handen van Oberon in samenwerking met VNG, PO-Raad, VO-Raad, MBO Raad, MOgroep en de Brancheorganisatie Kinderopvang.