Zoeken

Visiedag Brede School Culemborg Oost

18-01-2012

Op woensdag 18 januari vindt een visiedag plaats van de Brede School Culemborg Oost.
Het doel van deze dag is om met de kernpartners te komen tot een aanscherping en concretisering van de gedragen visie. Deelnemers aan deze visiedag zijn schoolbestuurders, schooldirecteuren, gemeente en SRKPC (peuterspeelzalen). De visiedag wordt geleid door Job van Velsen en Anita Keita.

De gemeente Culemborg heeft Etuconsult gevraagd het procesmanagement te doen voor de nieuw te bouwen en te ontwikkelen Brede School Culemborg Oost. Gemeente en de drie betrokken schoolbesturen hebben gezamenlijk een visie voor de brede school Oost opgesteld. Lees meer over dit project.