Zoeken

Jeugd en Voedsel Flevoland Visiedag

25-06-2010

Jeugd en Voedsel Flevoland 25 juni 2010

Jeugd en Voedsel Flevoland, als onderdeel van Jeugd & voedsel Nederland, heeft tot doel een overkoepelende netwerkorganisatie op te zetten die een forum vormt voor alle partijen, organisaties en overheden die willen bijdragen aan een betere gezondheid van de jeugd in Flevoland.

Een integrale aanpak en uitvoering van ervaringsgerichte en prikkelende activiteiten kunnen bijdragen aan een verhoogde kennis en bewustwording van het belang van voedsel en voeding.
Hiermee verhoogt de kans dat ze nu en op latere leeftijd gezondheid en herkomst van voedsel in hun voedselkeuze betrekken.

Dit forum dient om van elkaars drijfveren en benaderingen kennis te nemen, bruggen te slaan, structuren aan te brengen, samenwerking en coördinatie te bevorderen, activiteiten te faciliteren en te stimuleren mede door een goed informatiesysteem op te zetten en belangrijke activiteiten financieel te steunen.

De druk op het onderwijs, als medium om maatschappelijke thema’s onder de aandacht te brengen bij de jeugd, is erg groot.
Jeugd en voedsel Flevoland heeft als doel, door samenwerking, activiteiten met betrekking tot jeugd en voedsel integraal aan te bieden aan scholen.
Hiermee hopen we het effect en de efficiëntie te verhogen en de druk op scholen te verlagen.
Naast bestuurders van provincie en gemeenten verwachten wij o.a. de GGD, NME, Sportservice Flevoland en ondernemers uit de primaire sector.

Uw inzicht als vertegenwoordiger van onze doelgroep, basisscholen, is daarbij van essentieel belang. Wij, initiatiefgroep Jeugd en voedsel Flevoland, vertrouwen dan ook op uw participatie.


Programma in het kort:

 • 9.00 uur tot   9.30 uur inloop met koffie en thee.
 • 9.30 uur tot 10.15 uur toelichting op het programma Jeugd en Voedsel Flevoland en presentatie van enkele bestaande programma’s.
 • 10.15 uur tot 12.00 uur interactieve zoektocht naar samenwerking en arrangementen.
 • 12.00 uur tot 13.00 uur lunch.

  Plaats: De Openhof, Copernicuslaan 1 in Dronten
  Tijd: 9.00 uur – 13.00 uur.
  Organisatie: initiatiefgroep Jeugd en voedsel Flevoland

  Reserveer vrijdag 25 juni nu alvast in uw agenda!

Voor informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met Monique de Soet via m.de.soet@cah.nl of 0321-387918.