Zoeken

Discussiebijeenkomst NME bij Oberon

04-10-2011

Deelname Dieuwke Fokkema als ervaringsdeskundige aan een discussiebijeenkomst over natuur en duurzaamheid binnen de brede school.

In deze discussiebijeenkomst willen we helder in beeld krijgen hoe natuur, milieu en duurzaamheid een sterkere positie kunnen krijgen binnen de brede school.

Oberon heeft in opdracht van het Programmabureau NME een handreiking gemaakt voor partijen binnen de brede school die aan de slag willen met een gezamenlijk NME-programma of die stappen willen zetten richting een groen/duurzaam profiel. De handreiking bestaat onder andere uit een stappenplan, tips en praktijkvoorbeelden. Voordat wij de handreiking uitbrengen willen wij graag weten of het aansluit bij wat er leeft in het veld. Worden de juiste vragen beantwoord? Zijn de vragen juist beantwoord? Hoe krijg je natuur, milieu en duurzaamheid goed verankerd binnen de brede school?

In de discussiebijeenkomst brengen wij ongeveer tien betrokkenen uit het veld bij elkaar. De bijeenkomst bied gelegenheid om in contact te komen en van gedachten te wisselen met andere betrokkenen bij NME en de brede school, en bij te dragen aan een handreiking die ook echt bruikbaar is voor de brede schoolpraktijk.